Tel. +48 32 24 39 103
Fax +48 32 75 01 678
ul. Józefa 9
41-707 Ruda Śląska

O FIRMIE

Nasza historia sięga 1993 roku. ANTRA jest spółką, której 100% kapitału jest w posiadaniu osób prywatnych. Początek działalności obejmował handel „czarnym złotem” wraz z transportem i obsługa spedycyjną sprzedawanych produktów. Lokalizacja spółki w sercu Śląska, regionie znanym nie tylko w Polsce ale i w Europie z produkcji węgla i koksu, pozwala na realizację dostaw wszelkiego rodzaju paliw stałych. Dzięki otwartości oraz elastycznemu działaniu możemy poszczyć się realizacją dostawa paliw stałych i ich obsługą spedycyjną w wolumenach sięgających niespełna 8 mln ton w skali roku. W swojej historii nasza spółka należała do grona strategicznych partnerów PKP Cargo S.A., realizując wspólnie dostawy na rzecz największych producentów energii elektrycznej i ciepłowniczej w kraju, takich jak Elektrownia Połaniec, Elektrownia Kozienice, Zespół Elektrowni Dolna Odra, Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, Elektrociepłownia Białystok oraz wiele innych elektrowni oraz elektrociepłowni na terenie Polski.

W latach 2002-2003 w oparciu o nowe możliwości biznesowe oraz finansowe ANTRA rozszerzyła swoje portfolio produktowe o kompleksową obsługę w zakresie dostaw materiałów hutniczych takich jak blachy stalowe, kształtowniki, rury a także pręty oraz slaby do dalszej przeróbki. ANTRA dała także świadectwo swojej otwartości na nowe projekty skutecznie realizując dostawy szyn oraz akcesoriów kolejowych do budowy, modernizacji oraz napraw infrastruktury kolejowej na rzecz największych graczy w tym segmencie rynku na terenie Polski. Dostawy szyn w skali miesiąca sięgały kilkunastu tysięcy ton i obejmowały także zabezpieczenie pozostałych elementów nawierzchni torowej niezbędnych do skutecznej realizacji zadań przez wykonawców, na rzecz PKP PLK i nie tylko.

2005 rok przyniósł także możliwość inwestycji w nowy rynek, jakim była produkcja, modernizacja i naprawa taboru kolejowego. W maju tegoż roku, ANTRA zakupiła majątek dawnej Fabryki WAGON  S.A. i utworzyła na jego podstawie spółkę celową pod nazwą Europejskie Konsorcjum Kolejowe "WAGON" Sp. z o. o. Od tego czasu portfel ofertowy został poszerzony o możliwość dostaw wagonów towarowych nowo produkowanych, modernizowanych bądź naprawianych. W lutym 2010 roku Zarząd grupy kapitałowej podjął decyzję o sprzedaży udziałów w spółce celowej.

Bazując na doskonałej znajomości rynku kolejowego realizujemy kompleksowe dostawy komponentów do wagonów towarowych na rzecz producentów taboru, zakładów naprawczych tabor, przewoźników kolejowych, a także dysponentów taboru obsługując firmy polskie oraz zagraniczne. Zachowując wysoką jakości produktów oraz konkurencyjności cen jesteśmy solidnym partnerem gwarantującym profesjonalizm i fachowość w działaniu.

Poprzez realizację na najwyższym poziomie jakości szeregu projektów dla szerokiego grona klientów firm powiązanych z branżą kolejową, ANTRA uzyskała opinię wiarygodnego i rzetelnego partnera.  Konsekwentna realizacja strategii pozwoliła nam na nawiązanie współpracy z producentami oraz dostawcami z całego świata produktów dla branż przez nas obsługiwanych, a zaufanie jakim nas obdarzono zaowocowało zacieśnieniem współpracy z producentami na zasadach wyłączności w imporcie oraz eksporcie w aspekcie obszarowym bądź produktowym. Podejście do każdego przedsięwzięcia na zasadzie zarządzania projektem jest gwarancją wysokiej jakości  świadczonych usług oraz dostarczanych produktów.